Vastaa ja vaikuta infra- ja liikennealan koulutuksien kehittämiseen

LIKE- foorumi edistää infra- ja liikennealan osaamista. Tässä työssä keskeistä on vaikuttaminen alan perustutkintojen sisältöön sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen tarjontaan.

Koulutuksien tarjoaman osaamisen tulee olla työelämän tarpeita vastaavaa. Muuttuva toimintaympäristö, sekä digitalisaatio ja sen myötä muuttuvat menetelmät ja tavat kuitenkin edellyttävät koulutuksien jatkuvaa uudelleenarviointia. On tärkeää, että mahdollisimman moni toimija on mukana määrittelemässä uusia osaamistarpeita.

 

Vaikuta vastaamalla osaamistarvekyselyyn

Alla on linkit osaamistarvekyselyihin. Kyselyiden tuloksia käytetään koulutuksien sisältöjen kehittämiseen ja tarjontaan. Tuloksia tarvitaan myös infrarakentamiseen suuntautuneen insinööritutkinnon ohjeellisen opetussuunnitelman valmisteluun. Ohjeellinen opetussuunnitelma on ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä laatima suositus, jolla taataan työelämän tarpeiden välittyminen tutkintojen sisältöön.

Valitsethan alla olevista itsellesi sopivimman kyselyn, ja varaa hetki aikaa osaamiskysymysten pohdintaan. Näin varmistamme yhdessä, että alalle valmistuu toiminnan kannalta tärkeitä osaamisia taitavia ammattilaisia myös tulevaisuudessa.

 

Kysely urakoitsijayrityksille

Kysely suunnitteluyrityksille

Kysely tilaajaorganisaatioille

Kysely lähivuosina oppilaitoksista valmistuneille henkilöille

 

Lisätietoja

Antti Knuutila

antti.knuutila@mank.fi

040-4145444