Arkisto

Esivalmisteiden hyödyntäminen väylärakentamisessa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia väylärakentamisen esivalmisteisiin liittyen nykyisiä toimintatapoja sekä rakennushankkeen osapuolten välistä yhteistyötä. Pääpiirteittäisen analyysin pohjalta tavoitteena oli löytää tulevaisuutta varten kehityskohteita, joilla esivalmisteiden käyttöä saataisiin lisättyä. Työn…