Arkisto

Työnaikaisen viestinnän kehittäminen

Opinnäytetyön aiheena oli työnaikaisen viestinnän kehittäminen. Tavoitteena oli löytää erilaisia laitteita helpottamaan työmaalla tapahtuvaa kommunikointia. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti laitteiden soveltuvuus meluisiin ympäristöihin, käytön vaivattomuus, sekä hankinta- ja käyttökustannukset. Työ…