Arkisto

Viherrakentamisen koulutuksen sisältö työelämän lähtökohdista Hämeen ammattikorkeakoulussa : Kysely työelämän edustajille

Hämeen ammattikorkeakoulussa rakennetun ympäristön koulutusohjelmassa siirryttiin asteittain moduulipohjaiseen opetukseen 2014 lähtien. Moduulien sisällöt johdettiin aikaisempien opintojaksojen sisällöistä. Koulutuksessa ei kuitenkaan ollut tarkkaa kuvaa siitä, mikä aihe moduulien sisällä oli työelämän…