LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Kaupunkibulevardien vaikutukset liikenneturvallisuuteen kansainvälisten esimerkkien ja suunnitteluohjeiden valossa

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Liikennetekniikka
Tekijä(t) / lataaja Wille Tuomola

Kaupungeissa ympäri maailman on havahduttu viime aikoina niiden maantieteellisten rajojen sisäpuolella kulkevien tieliikenteen pääväylien aiheuttamiin haittoihin, kuten estevaikutuksiin, laajoihin suoja-alueisiin ja meluun. Väylien muuttamisesta bulevardimaisiksi pääkaduiksi on useita esimerkkejä eri puolilta maailmaa, jopa Yhdysvalloista, missä moottoriajoneuvoliikenteellä on ollut erittäin vahva asema.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia tieliikenteen pääväylän purkamisella ja muuttamisella bulevardimaiseksi pääkaduksi on pääkadun, sen lähistön katuverkon ja seudun liikenneturvallisuuteen. Ensisijaisen tavoitteen lisäksi tutkimuksella oli kolme alatavoitetta: hyödyntää ulkomaista kokemusta tieliikenteen pääväylien purkamisesta ja muuttamisesta kaduiksi, etsiä keinoja, joita pääväylän korvaavia uusia katuja suunniteltaessa voidaan hyödyntää niiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä tarkastella liikenneturvallisuutta nykyiseen pelkkään onnettomuusasteen väyläkohtaiseen laskemiseen nähden tavalla, joka ottaa huomioon muutakin kuin pelkän ajoneuvosuoritteen.

Tutkimus koostuu kirjallisuusselvityksestä, tutkimusaineiston esittelystä ja analysoinnista sekä johtopäätöksistä ja suosituksista. Aineistona tutkimuksessa käytettiin pääasiassa liikennetekniikan ammatti- ja konferenssijulkaisuja, suunnitteluoppaita ja -käsikirjoja, tutkimus- ja tilastoraportteja sekä opinnäytetöitä. Päätutkimusmenetelmänä tutkimuksessa oli kirjallisuusanalyysi.

Tutkimuksessa havaittiin, että purettavilta tieliikenteen pääväyliltä katuverkolle siirtyvä liikenne ei vähene merkittävästi, jos purkamisen yhteydessä joukkoliikenteen tarjontaa ja pyöräily-yhteyksiä ei muutettavalla alueella lisätä selvästi. Katuverkolle siirtyvän liikenteen vaikutukset suojaamattomien liikkujien turvallisuuteen riippuvat vahvasti liikenteen rauhoittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Samoin havaittiin bulevardimaisilla pääkaduilla moottoriajoneuvoille varatun tilan määrällä ja geometrialla olevan suuri merkitys risteysten ja liittymien turvallisuudessa. Liittymien turvallisuutta ei havaittu määrittävän yksin se, ovatko ne taso- vai eritasoliittymiä, vaan se, millaisessa toimintaympäristössä ne ovat ja miten ne huomioivat eri liikennemuodot. Jatkotoimenpiteiksi tutkimuksessa suositetaan suojaamattomien liikkujien ja moottoriajoneuvojen välisten risteysten sijoittelun periaatteiden ja turvallisuustason nostamisen tutkimista sekä bulevardimaisten pääkatujen rinnakkaiskatujen läpiajoliikenteen haittojen ehkäisemisen tutkimista.

Asiasanat: , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

KUN YSILUOKKALAISET JOHTAVAT INFRAYRITYSTÄ, LIIKETULOSTA SYNTYY JA MAINE KOHENEE

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaan virallinen yhteistyökumppani vuosina 2021 ja 2022. Kumppanuuden aikana yhteensä kaksi tuhatta ysiluokkalaista roolitetaan johtoryhmien jäseniksi kuvitteellisessa Tulevaisuuden Infra Oy:ssa, jonka tehtävä on…

2.12.2021

LIKE järjestää: Infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsaus

LIKE-foorumi järjestää infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsauksen  Aika: 9.4.2019 klo: 13.00 – 16.00 Paikka: Ratapihantie 9 virastotalo, Pasila, Tila ”Kirsikka” Ilmoittautumislinkki: https://my.surveypal.com/Vuosikokoontuminen-2019-ilmoittautuminen   Tervetuloa LIKE- liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumin järjestämään…

26.2.2019

INFRASANKARIT- kampanjalla nuorten tietoisuuteen

Liikenne- ja infra-alan toimijat ovat yhdistäneet voimansa nuorille suunnatussa #Infrasankarit-kampanjassa. Tavoitteena on tuoda esiin infra- ja liikennealan merkityksellisyyttä, monipuolisuutta ja ammattilaisten arkea.   Infra-alan yhteisöjen ja yritysten yhteistyöelimen MANK ry:n vetämään…

22.11.2018