LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Leveiden keskimerkintöjen liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Liikennetekniikka
Tekijä(t) / lataaja Eino Lahtinen

Tämän raportin tavoitteena oli käsitellä leveiden keskimerkintöjen liikenneturvallisuusvaikutuksia, toteuttaa mielipidekysely kantatie 54 kokeiluosuuden vaikutusalueella sekä esitellä aiemmin tehdyt tutkimukset ja leveiden keskimerkintöjen taustaa. Raportin on laatinut Eino Lahtinen Hämeen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyönään. Työn taustateoriaksi syvennyttiin leveiden keskimerkintöjen historiaan Suomessa ja ulkomailla sekä Suomessa tehtyihin tutkimuksiin aiheesta.

Suomessa ja ulkomailla on havaittu jo vuosikymmenten ajan korkealuokkaisten teiden liikenneturvallisuuden heikentyneen liikenteen lisääntyessä. Kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksien jäljet ovat usein raakaa katseltavaa ja luettavaa. Huoli kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksien määristä ja niiden vakavuuksista painostaa etsimään ratkaisuja tämän kaltaisten onnettomuuksien vähentämiseksi. Tästä syystä on 1980-luvulta lähtien aktiivisesti etsitty liikenneturvallisuutta parantavia kustannustehokkaita ratkaisuja. Visuaalisia vaikutuksia arvioidessa havaittiin jo varhain kaistan leveyden visuaalisen kaventamisen johtavan ajonopeuksien laskuun, joka vähentää onnettomuuksia ja niiden vakavuuksia. Yhdeksi ratkaisuksi esitettiin leveää keskimerkintää, josta on ollut erilaisia kokeiluja ulkomailla 1996 ja Suomessa 2009 lähtien.

Työn tuloksena voidaan esittää, että leveiden keskimerkintöjen vaikutukset ajokäyttäytymiseen ovat melko vähäiset, sillä lähes puolet kyselyyn vastanneista ei havainnut muutosta omassa tai muiden ajokäyttäytymisessä. Työn perusteella arvioidaan, että leveät keskimerkinnät vähensivät henkilövahinkoon johtaneita ohitus-, kohtaamis- ja vasemmalle suistumisonnettomuuksia 17 – 21 %. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että leveitä keskimerkintöjä käytettäessä on varmistuttava riittävästä piennarleveydestä (vähintään 1 m). Leveää keskimerkintää voidaan käyttää alueilla, jossa tien päällysteen leveys on vähintään 10 m, KVL vähintään 1500 ajon/vrk ja tiejakson pituus vähintään 10 km. Leveän keskialueen tulisi olla metrin levyinen.

Asiasanat: , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (LIKE) kokoontui 28.3. vuositapaamiseensa Liikennevirastossa

Kuva: Kokoontumisen osallistujat kuuntelevat avauspuheenvuoroa Pääjohtaja Kari Wihlman tarkasteli avauspuheenvuorossaan liikennesektorin reformin lisäksi muita keskeisiä väylänpidon ja liikennejärjestelmän kehittämishaasteita. Jatkossa painopisteenä on väylänpidon rahoituksen turvaaminen. Kehittämistyössä priorisoituvat ilmastokysymykset, ennakoiva talvikunnossapito…

4.4.2018

LIKE tarjoaa liikenne- ja infra-alan uutiskoonnin uutiskirjeenä

LIKE on ottanut käyttöön laajan mediaseurantapalvelun, ja tarjoaa sen tulokset koko alan käyttöön. Mediaseurannan kautta haravoidaan uutisointeja ja keskusteluja koko liikenne- ja infra-alasta, ei siis kenenkään yksittäisen toimijan medianäkyvyyden kautta….

6.3.2018

LIKE:n uutiskirje julkaistu

LIKE:n toiminnasta kertova uutiskirje on julkaistu. Uutiskirjeessä tehdään katsaus ajankohtaisiin asioihin, sekä kerrataan vuoden 2017 tapahtumia. Uutiskirjeessä myös linkki DigInfra- koulutuksen ilmoittautumiseen. LIKE:n alla valmisteltu koulutus toteutetaan 30.1.2018 alkaen (3…

14.12.2017