LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Maa-aineksien uusiokäyttö rakennushankeessa

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Muu
Tekijä(t) / lataaja Juha Seppänen (2017)

Maajukka Oy tarvitsee maa-aineksien uusiokäyttöön apuvälineitä, joiden avulla työnjohtajien ja -tekijöiden on helpompi kierrättää käytössä olevia ylijäämämaita. Tavoitteena on lisätä ja helpottaa maa-aineksien uusiokäyttöä ja selvittää siitä syntyviä säästöjä rakennushankkeessa.
Tutkimuksissa perehdyttiin mahdollisiin kierrätettäviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Käyttökohteet selvitettiin määräysten pohjalta ja niihin liittyviin ongelmatilanteisiin. Esimerkiksi CE-merkintä rakennusmateriaalien käytössä on välttämätöntä laadunvalvonnan näkökulmasta, mutta se vaikeuttaa uusiokäyttöä merkittävästi. Uusiokäyttö johtaa kuitenkin merkittäviin kustannussäästöihin, joita tutkittiin yrityksen nykyisten kustannusten perusteella.
Tuloksena syntyi tarkastuslistat, joista selviää maa-aineksien käyttökohteet ja niiden lakisääteiset vaatimukset. Laskelmien antamat taloudelliset hyödyt taas ovat suuntaa-antavia, koska työmaiden ylijäämämaiden laatu ja määrä sekä työmaan sijainti vaikuttavat suuresti uusiokäytöstä saatavaan hyötyyn.
Tulokset osoittavat, että uusiokäyttö on taloudellisesti kannattavaa, mutta sen tärkeydessä tulee ottaa huomioon myös opinnäytetyön ulkopuolelle jääneitä seikkoja, kuten esimerkiksi ympäristöpäästöt. Välivarastointi poistaa osan uusiokäytön antamista kustannussäästöistä, mutta se on pienempi rasite maalle kuin maa-aineksien loppusijoittaminen kaatopaikoille.
Saatuja tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää rakennushankkeissa työvaiheiden järjestysten suunnittelussa, koska maa-aineksien kuljetusmääriä on mahdollista pienentää ja tehostaa.

Asiasanat: , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (LIKE) kokoontui 28.3. vuositapaamiseensa Liikennevirastossa

Kuva: Kokoontumisen osallistujat kuuntelevat avauspuheenvuoroa Pääjohtaja Kari Wihlman tarkasteli avauspuheenvuorossaan liikennesektorin reformin lisäksi muita keskeisiä väylänpidon ja liikennejärjestelmän kehittämishaasteita. Jatkossa painopisteenä on väylänpidon rahoituksen turvaaminen. Kehittämistyössä priorisoituvat ilmastokysymykset, ennakoiva talvikunnossapito…

4.4.2018

LIKE tarjoaa liikenne- ja infra-alan uutiskoonnin uutiskirjeenä

LIKE on ottanut käyttöön laajan mediaseurantapalvelun, ja tarjoaa sen tulokset koko alan käyttöön. Mediaseurannan kautta haravoidaan uutisointeja ja keskusteluja koko liikenne- ja infra-alasta, ei siis kenenkään yksittäisen toimijan medianäkyvyyden kautta….

6.3.2018

LIKE:n uutiskirje julkaistu

LIKE:n toiminnasta kertova uutiskirje on julkaistu. Uutiskirjeessä tehdään katsaus ajankohtaisiin asioihin, sekä kerrataan vuoden 2017 tapahtumia. Uutiskirjeessä myös linkki DigInfra- koulutuksen ilmoittautumiseen. LIKE:n alla valmisteltu koulutus toteutetaan 30.1.2018 alkaen (3…

14.12.2017