LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Opinnäytetyö (AMK) Yhteysalusliikenne tulevaisuudessa 2014

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Muu
Tekijä(t) / lataaja Tapani Jaakkola

Tämä opinnäytetyö tarkastelee valtion tilaamaa yhteysalusliikennettä vertailemalla liikenteen vaihtoehtoisia hankinta- ja toteutusmalleja. Tavoitteena on löytää saariston elinmahdollisuudet ja työmatkaliikenteen turvaava, kustannustehokkaampi sekä iäkkään aluskaluston uudistumisen mahdollistava liikenteen toteutusmalli.

Yhteysalusliikenteen hankinnat kilpailutetaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman yhte-ysalus- ja maantielauttaliikenteen kilpailuttamistyöryhmän mietinnön mukaisesti kokonaispalve-lumallilla. Mallissa tilaajan ja palveluntuottajan tehtävät on selkeästi eroteltu, ja palveluntuotta-jalla on laaja kokonaisvastuu palvelukokonaisuudesta.

Saaristoliikenne on yhtä turvallista kuin merenkulku yleensä. Käytettävä keski-iältään korkeahko kalusto täyttää tällä hetkellä sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Paineita kaluston uudistumi-selle asettavat Trafin 1.1.2013 uudistetut alusturvallisuusmääräykset, jotka koskevat kaikkia matkustaja-aluksia niiden kokoon ja ikään katsomatta.

Yhteysalusliikenteen palvelutasosta ei ole tehty virallista päätöstä, mutta nykytaso vastaa suun-nilleen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän laatimaa neliluokkaista määrittelyä. Saaristo-liikenne on tarkoitettu ensisijaisesti saariston vakituisten asukkaiden kuljetustarpeisiin. Nykyinen vuorotiheys turvaa hyvin vakituisen asutuksen peruspalvelut ja elinkeinoelämän kuljetukset. Vuorotiheys ja hankittu kuljetuskapasiteetti ovat tarpeisiin nähden osittain liian suuria. Tilasto-tietojen perusteella on havaittavissa, että reittien käyttöasteet ovat alhaisia.

Toimintamalliehdotukset pohjautuvat liikennöintimalliin, jossa liikenne tuotettaisiin nykyistä al-haisemmalla peruspalvelutasolla ja optimoidulla aluskalustolla. Raskaskuljetuspalveluiden tar-joamisesta nykyisessä laajuudessa luovuttaisiin ja keskityttäisiin pääsääntöisesti henkilöliiken-teen tuottamiseen. Samalla suositellaan maksujen palauttamista liikenteeseen sekä kuntien vas-tuun lisäämistä saaristoasukkaidensa tukemisessa niin maksukompensaatioiden kuin pe-ruspalvelutason ylittävien liikennepalveluiden kustantamisessa. Lisäksi korostetaan valtion ka-lusto-omistuksesta saatavia hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Asiasanat: , , , , , , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

KUN YSILUOKKALAISET JOHTAVAT INFRAYRITYSTÄ, LIIKETULOSTA SYNTYY JA MAINE KOHENEE

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaan virallinen yhteistyökumppani vuosina 2021 ja 2022. Kumppanuuden aikana yhteensä kaksi tuhatta ysiluokkalaista roolitetaan johtoryhmien jäseniksi kuvitteellisessa Tulevaisuuden Infra Oy:ssa, jonka tehtävä on…

2.12.2021

LIKE järjestää: Infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsaus

LIKE-foorumi järjestää infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsauksen  Aika: 9.4.2019 klo: 13.00 – 16.00 Paikka: Ratapihantie 9 virastotalo, Pasila, Tila ”Kirsikka” Ilmoittautumislinkki: https://my.surveypal.com/Vuosikokoontuminen-2019-ilmoittautuminen   Tervetuloa LIKE- liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumin järjestämään…

26.2.2019

INFRASANKARIT- kampanjalla nuorten tietoisuuteen

Liikenne- ja infra-alan toimijat ovat yhdistäneet voimansa nuorille suunnatussa #Infrasankarit-kampanjassa. Tavoitteena on tuoda esiin infra- ja liikennealan merkityksellisyyttä, monipuolisuutta ja ammattilaisten arkea.   Infra-alan yhteisöjen ja yritysten yhteistyöelimen MANK ry:n vetämään…

22.11.2018