LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Vilkkaan kaupunkiympäristön vaikutukset infrarakennushankkeeseen

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Muu
Tekijä(t) / lataaja Henna Pasi (2017)

Opinnäytetyön tilaajana oli Destia Oy. Työssä oli tarkoituksena selvittää miten kaupunkiympäristö vaikuttaa infrarakennushankkeen kustannuksiin ja aikatauluihin sekä miten näitä vaikutuksia tulisi huomioida tarjouslaskenta- ja toteutusvaiheissa. Lähteenä työssä käytettiin pääosin havainnointia työmaakohteessa ja kyseessä olevan kohteen toteutusorganisaation haastattelua, sillä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löytyi erittäin vähän. Työ sisältää liitteitä, joita ei julkaista työn julkisessa versiossa kilpailullisista syistä.

Tutkimuksessa selvisi, että kaupunkiympäristössä rakentamisen ongelmia ovat esimerkiksi runsaslukuiset olemassa olevat rakenteet, tarkat viranomaismääräykset sekä työmaa-alueen ahtaus, josta aiheutuu logistiikka- ja varastointiongelmia. Suurin vaikutus kohdistuu työkapasiteetteihin. Kapasiteetit pienenivät merkittävästi toimittaessa ahtaassa kaupunkiympäristössä, jolloin myös kustannukset nousivat. Tärkeä tekijä vaikutti olevan myös yksityiskohtainen hankinta- ja aikataulusuunnittelu.

Johtopäätöksiksi saatiin, että kaupunkiympäristössä rakennustyö vaatii tavanomaista tarkempaa etukäteissuunnittelua toteutusorganisaatiolta. Tarjouslaskentavaiheessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kapasiteetteihin ja siihen, että varalla olevaa työkohdetta ei välttämättä ole pienellä työalueella. Laajemman käsityksen saamiseksi aiheesta voitaisiin tehdä jatkotutkimusta useammilla ja erityyppisillä infratyömailla eri kaupungeissa. Näin saataisiin tarkempaa tutkimustietoa ympäristön vaikutuksesta erityisesti kustannuksiin.

Asiasanat: , , , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (LIKE) kokoontui 28.3. vuositapaamiseensa Liikennevirastossa

Kuva: Kokoontumisen osallistujat kuuntelevat avauspuheenvuoroa Pääjohtaja Kari Wihlman tarkasteli avauspuheenvuorossaan liikennesektorin reformin lisäksi muita keskeisiä väylänpidon ja liikennejärjestelmän kehittämishaasteita. Jatkossa painopisteenä on väylänpidon rahoituksen turvaaminen. Kehittämistyössä priorisoituvat ilmastokysymykset, ennakoiva talvikunnossapito…

4.4.2018

LIKE tarjoaa liikenne- ja infra-alan uutiskoonnin uutiskirjeenä

LIKE on ottanut käyttöön laajan mediaseurantapalvelun, ja tarjoaa sen tulokset koko alan käyttöön. Mediaseurannan kautta haravoidaan uutisointeja ja keskusteluja koko liikenne- ja infra-alasta, ei siis kenenkään yksittäisen toimijan medianäkyvyyden kautta….

6.3.2018

LIKE:n uutiskirje julkaistu

LIKE:n toiminnasta kertova uutiskirje on julkaistu. Uutiskirjeessä tehdään katsaus ajankohtaisiin asioihin, sekä kerrataan vuoden 2017 tapahtumia. Uutiskirjeessä myös linkki DigInfra- koulutuksen ilmoittautumiseen. LIKE:n alla valmisteltu koulutus toteutetaan 30.1.2018 alkaen (3…

14.12.2017