Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (LIKE) kokoontui 28.3. vuositapaamiseensa Liikennevirastossa

Kuva: Kokoontumisen osallistujat kuuntelevat avauspuheenvuoroa

Pääjohtaja Kari Wihlman tarkasteli avauspuheenvuorossaan liikennesektorin reformin lisäksi muita keskeisiä väylänpidon ja liikennejärjestelmän kehittämishaasteita. Jatkossa painopisteenä on väylänpidon rahoituksen turvaaminen. Kehittämistyössä priorisoituvat ilmastokysymykset, ennakoiva talvikunnossapito sekä digitalisaatio. Jäämeren ratahanke ja Helsinki-Tallinna –tunneli ovat ilmentymiä globaaleista muutoksista, jotka haastavat myös vakiintuneet hyöty-kustannuslaskentamenetelmät hankkeiden kannattavuutta arvioitaessa.

Verkostoyhteistyö on toimiva tapa edistää asioita yhdessä. Liikennevirasto on verkostossa tasaveroinen toimija alan muiden toimijoiden joukossa ja toimii omassa roolissaan kehityksen mahdollistajana. Osaamisen kehittämisen lisäksi myös T&K&I –toiminnassa verkostot tärkeitä.

Pääjohtaja kannusti ratkaisukeskeiseen toimintaan – yleensä sellaiset vastaukset, miksi jokin ei onnistu, vievät asioita huonosti eteenpäin. Yhteistyö on vahvuus!

Katso Karin esitysdiat tästä.

 

Kuva: Pääjohtaja Kari Wihlman, Liikennevirasto

 

Seuraavaksi ohjelmassa tehtiin katsaus toteutetun Diginfra –koulutuspilotin tuloksiin. Antti Knuutila (LIKEn projektipäällikkö) ja Nina Raitanen (Suomen Tieyhdistys, Diginfra –projektin vetäjä) kertoivat, että pilotti onnistui yli odotusten. Koulutettavia oli yhteensä yli 100, joista 73 työelämästä ja 36 tutkinto-opiskelijaa tai alan opettajaa. Koulutuksessa tutkinto-opiskelijat ja alan opettajat kouluttautuivat ilmaiseksi, ja koulutuksessa syntynyt materiaali jää oppilaitosten käyttöön. Näin pystytään tukemaan tiedon elinkaarenhallinnan osaamista kattavasti ja laajasti. Osaaminen ja ymmärrys tiedon elinkaaresta ja datan keruusta / käytöstä ja jalostamisesta mahdollistaa tehokkuutta ja laatua rakennushankkeissa. Koulutuksen käyneistä lähes 92% suosittelisivat koulutusta omalle työverkostolleen. Palautteen perusteella koulutukseen tehdään kehittämistä ja pieniä muutoksia, ja uusia kurssitoteutuksia on tulossa, seuraava jo syksyllä 2018.

Katso Nina Raitasen ja Antti Knuutilan esitys tästä.

 

Verkostomainen toimintamalli ja yhteishankkeet

LIKE –foorumin toisena pääaiheena tämän vuotisessa tapahtumassa oli ammatillisen koulutuksen reformi. Timo Repo (Opetushallitus) kertoi sen tuovan tullessaan työelämälle lisää vastuuta ja osallisuutta ammattilaisten koulutuksesta. Työtehoseura TTS:n maarakennusalan koulutuspäällikkö Jere Hänninen teki katsauksen reformin toteutumiseen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Esityksessään Hänninen toi esiin riskejä, joita mahdollisesti reformi tuo mukanaan. Tällaisia ovat mm. koulutuksen laadun heikkeneminen, rahoitusmallin vaikutus oppilasvalintaan, sekä maarakennusalan koulutuksen väheneminen.

Katso Timo Revon esitys tästä.

Katso Jere Hännisen esitys tästä.

Kuva: Timo Repo (vasemmalla) ja Jere Hänninen

LIKE:n kokoontumisen toinen aihe oli verkostomaisen toimintamallin kehittämisessä ja verkoston yhteishankkeissa. Mika Tuuliainen (Elinkeinoelämän keskusliitto) teki katsauksen suomen menestykseen EU:n t&k- rahoituksessa, sekä teki katsausta tulevaisuuden painotuksiin. Hän korosti ettei helppoa rahaa kehittämiseen ole olemassakaan. Suomella olisi kirittävää EU:n monivuotisen puiteohjelman (Horizon 2020) rahoituksen hankkimisessa, sillä koko ohjelman rahoitus on 80 mrd. euroa, josta suomalaisten tutkimusyhteisöjen hankkeiden osuus vain 60 milj.€. Myös Mika korosti globaalin tulevaisuuden ja digitaalisuuden merkitystä kehitystyössä, ja samalla painotti aktiivisen yhteistyön välttämättömyyttä verkostohankkeissa.

Katso Mikan esitys tästä.

Kuva: Mika Tuuliainen, EK

Koko alan haasteena olevaa kehittämisyhteistyön käynnistämistä työstettiin ryhmätyönä. Mikko Leppänen (MANK) ja Jani Saarinen (Vison) taustoittivat kehittämisyhteistyön tilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Saarinen kertoi Suomen kulkevan rakennusalan prosessien kehittämisessä maailman kärjessä kaikilla mittareilla mitattuna.

Kuva: Mikko Leppänen taustoittaa yhteistyön ja verkostohankkeiden osiota

Katso Mikko Leppäsen esitys tästä.

Työpajan myötä etsittiin läsnäolevien organisaatioiden tavoitteita ja mahdollisuuksia toimia verkoston hankkeissa. Tärkeimpiä kehittämiskohteita etsittiin nopeatempoisella post-it- laputtelulla, ja tämän jälkeen arvioitiin, mihin ollaan valmiita sitoutumaan.

Keksisimmät tulokset liittyivät toimialan julkikuvan nostamiseen, koulutus- ja osaamisen kehittämishankkeiden yhteistyöhön, prosessien digitalisointiin, infraomaisuuden hallinnan kehittämiseen, ja hankintamenettelyjen kehittämiseen. Katso tarkemmin Jani saarisen esityksestä, linkki alla.

Katso Jani Saarisen esitys ja ryhmätöiden tulokset tästä.

 

Kuva: Jani Saarinen (Vison) kipparoi työpajan verkostolle

 

Kuva: Ryhmätöiden ympärillä oli kuhinaa

 

Kuva: Metropolia AMK / Tuire Ranta-Meyer kertoo Metropolian tavoitteista ja mahdollisuuksista toimia osana osaamisen kehittämisverkostoa

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE tiedottaa

KUN YSILUOKKALAISET JOHTAVAT INFRAYRITYSTÄ, LIIKETULOSTA SYNTYY JA MAINE KOHENEE

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaan virallinen yhteistyökumppani vuosina 2021 ja 2022. Kumppanuuden aikana yhteensä kaksi tuhatta ysiluokkalaista roolitetaan johtoryhmien jäseniksi kuvitteellisessa Tulevaisuuden Infra Oy:ssa, jonka tehtävä on…

2.12.2021

LIKE järjestää: Infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsaus

LIKE-foorumi järjestää infra-alan osaamisen ja tutkimuksen vuosikatsauksen  Aika: 9.4.2019 klo: 13.00 – 16.00 Paikka: Ratapihantie 9 virastotalo, Pasila, Tila ”Kirsikka” Ilmoittautumislinkki: https://my.surveypal.com/Vuosikokoontuminen-2019-ilmoittautuminen   Tervetuloa LIKE- liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumin järjestämään…

26.2.2019

#LUKIOHAASTE edistää alatietoisuutta

LIKE:n ja Suomen Tieyhdistyksen yhteinen #LUKIOHAASTE haastaa kaikki alan toimijat vierailemaan lukioissa kertomassa alastamme. Tavoitteena on vierailla kaikissa Suomen lukioissa Väylät &Liikenne 2020- päivään mennessä. Ikäluokkien koko on laskenut merkittävästi,…

5.12.2018